Formuláre

Tieto formuláre môžete použiť pokiaľ sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy v zákonnej lehote a pre uplatnenie reklamácie. Viac informácií o správnom postupe nájdete v časti Obchodné podmienky http://bit.ly/2rkgp8B a Reklamačný poriadok http://bit.ly/2qjirBM .