Sme veľmi radi, že v butiku Linnéa Vám ponúkame tovar od značiek, ktoré pristupujú k svojim zamestnancom, ľuďom pracujúcim v manufaktúrach a k životnému prostrediu zodpovedne.
  

Čo je CSR?

CSR - Corporate Social Responsibility alebo spoločenská zodpovednosť podniku označuje dobrovoľné úsilie firiem, ktoré presahuje bežný rámec dodržiavania právnych predpisov. Chcú byť priateľský nielen k spoločnosti, ale aj k životnému prostrediu.

V sociálnej oblasti sa CSR prejavuje sledovaním a minimalizovaním negatívnych dôsledkov aktivít podnikov na prostredie, v ktorom pôsobia. Sú to napríklad zdravie a bezpečnosť zamestnancov, dodržiavanie politiky rovnosti príležitostí, vyváženosť pracovného a osobného života zamestnancov, firemná filantropia, pravidlá lobingu, boj proti korupcii, rast kvality života atď. *

V environmentálnej oblasti sa zodpovedné podnikanie prejavuje monitorovaním a znižovaním negatívnych vplyvov firiem a inštitúcií na životné prostredie. Medzi najdôležitejšie patria napríklad recyklácia, používanie ekologických produktov, dodržiavanie štandardov ISO 14000 a EMAS, ochrana prírodných zdrojov, používanie alternatívnych energetických zdrojov, a pod. *

„Spoločensky zodpovedné podnikanie je kontinuálny záväzok podnikov správať sa eticky, prispievať k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju, a zároveň prispievať k zlepšovaniu kvality života zamestnancov, ich rodín, rovnako ako lokálnej komunity a spoločnosti ako celku“ ( World Business Council for Sustainable Developpment ). *

* Informácie prevzaté zo stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, celý článok si môžete prečítať tu https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/spolocenska-zodpovednost/Kontakt

Adresa predajne

Š. Moysesa 69

Žiar nad Hronom

965 01

E-mail
Telefón ( Po - Pia 9:00 - 17:00 )

Spojte sa s nami